Wsparcie z Unii Europejskiej

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie procesu projektowego i wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych zlewów podblatowych”

Wartość całkowita projektu: 1 837 620,00 zł

Wartość dofinansowania: 967 350,00 zł

Cele i efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie procesu projektowego i wdrożenie do produkcji linii innowacyjnych zlewów podblatowych. Nowa linia zlewozmywaków podblatowych firmy PRIMAGRAN adresowana jest do klienta indywidualnego i uzupełnia dotychczasową ofertę produktową (złożoną wyłącznie ze zlewozmywaków nablatowych). Produkty będą się charakteryzować pożądanym na rynku zestawem cech, takich jak estetyka po montażu, mniejsza grubość ścianek i waga, atrakcyjny kształt i kolor, antybakteryjność i zgodność z normami żywieniowymi, spójność koloru przy odprysku, brak zaślepek na otworach do baterii, łatwość czyszczenia oraz wysoka wytrzymałość. Ponadto w ramach projektu zostanie zrealizowany komponent dotyczący realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produkt.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UE_flagi
Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Primagran na rynkach zagranicznych w celu wzrostu przychodów firmy z eksportu

Wartość całkowita projektu: 79.898,70 

Wartość dofinansowania: 37.994,35 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu są wyjazdy na 3 misje gospodarcze połączone z uczestnictwem w targach w charakterze zwiedzającego:

    1.      Kolonia (Niemcy) - Targi Living Kitchen, The International Kitchen Show, termin 14-20.01.2019r.
    2.      Szanghaj (Chiny) – Targi  Kitchen & Bath China, Shanghai New International Expo Centre, termin  26-31.05.2019r.,
    3.      Kanton (Chiny) –  Targi Canton Fair 2019, termin 25-29.10.2019r.,

oraz udział w charakterze wystawcy w Targach InterBuildExpo 2019 Kijów (Ukraina) – w terminie 19-22.03.2019r.

Udział w misjach gospodarczych  pozwoli na zebranie informacji o potencjalnych kontrahentach, poznanie konkurencji, zbadanie rynku dostawców akcesoriów,  a także poznanie najnowszych trendów w światowym wzornictwie branżowym. Obecność przedstawicieli Spółki na targach umożliwi pełne przedstawienie oferty Primagran i pozyskanie  kontrahentów operujących na rynkach europejskich.

Spodziewane efekty Projektu to  przede wszystkim,  pozyskanie  nowych odbiorców i zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych ale także nowe inspiracje wzornicze i poszerzenie asortymentu akcesoriów.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

UE_flagi
Tytuł projektu: Opracowanie znacząco lepszej mieszanki kompozytowej oraz optymalizacja form do zastosowań w produktach konglomeratowych dla gospodarstw domowych

Wartość całkowita projektu: 4 408 826,75

Wartość dofinansowania: 3 367 690,40 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 do 31.12.2023 

Cele i efekty projektu:

Celem Projektu jest opracowanie mieszanek kompozytowych (konglomeratowych) o znacząco ulepszonych właściwościach użytkowych tj. wysokiej hydrofobowości, obniżonej podatności na zabrudzenia, połączonej z ułatwionym procesem czyszczenia zlewozmywaka, podwyższonej odporności na zarysowanie oraz lepszych właściwościach wytrzymałościowych (szczególnie udarności).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE_flagi
PRIMAGRAN Sp. z o.o. na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr UDG-SPE.03.2022/071 realizuje Projekt WNG-SPE.03.2022/071 w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Wartość całkowita projektu: 148 500

Wartość dofinansowania: 74 250 zł

Okres realizacji projektu: od 30.09.2022 do 31.03.2023 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE_flagi
Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych zlewozmywaków kompozytowych Prima – Tech

Wartość całkowita projektu: 10 058 000,00

Wartość dofinansowania: 5 531 900,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021 do 31.12.2023 

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnych wyrobów, tj. zlewozmywaków kompozytowych o lepszych właściwościach użytkowych, w tym podwyższonej odporności na zarysowanie oraz wyższych właściwościach wytrzymałościowych, w porównaniu do wyrobów obecnie produkowanych przez polską konkurencję firmy Primagran. Innowacja jest rezultatem nowej technologii, opracowanej w toku prac B+R przez firmę Primagran (technologia Prima-Tech).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE_flagi