Wsparcie z Unii Europejskiej

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie procesu projektowego i wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych zlewów podblatowych”

Wartość całkowita projektu: 1 837 620,00 zł

Wartość dofinansowania: 967 350,00 zł

Cele i efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie procesu projektowego i wdrożenie do produkcji linii innowacyjnych zlewów podblatowych. Nowa linia zlewozmywaków podblatowych firmy PRIMAGRAN adresowana jest do klienta indywidualnego i uzupełnia dotychczasową ofertę produktową (złożoną wyłącznie ze zlewozmywaków nablatowych). Produkty będą się charakteryzować pożądanym na rynku zestawem cech, takich jak estetyka po montażu, mniejsza grubość ścianek i waga, atrakcyjny kształt i kolor, antybakteryjność i zgodność z normami żywieniowymi, spójność koloru przy odprysku, brak zaślepek na otworach do baterii, łatwość czyszczenia oraz wysoka wytrzymałość. Ponadto w ramach projektu zostanie zrealizowany komponent dotyczący realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produkt.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UE_flagi
Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Primagran na rynkach zagranicznych w celu wzrostu przychodów firmy z eksportu

Wartość całkowita projektu: 79.898,70 

Wartość dofinansowania: 37.994,35 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu są wyjazdy na 3 misje gospodarcze połączone z uczestnictwem w targach w charakterze zwiedzającego:

    1.      Kolonia (Niemcy) - Targi Living Kitchen, The International Kitchen Show, termin 14-20.01.2019r.
    2.      Szanghaj (Chiny) – Targi  Kitchen & Bath China, Shanghai New International Expo Centre, termin  26-31.05.2019r.,
    3.      Kanton (Chiny) –  Targi Canton Fair 2019, termin 25-29.10.2019r.,

oraz udział w charakterze wystawcy w Targach InterBuildExpo 2019 Kijów (Ukraina) – w terminie 19-22.03.2019r.

Udział w misjach gospodarczych  pozwoli na zebranie informacji o potencjalnych kontrahentach, poznanie konkurencji, zbadanie rynku dostawców akcesoriów,  a także poznanie najnowszych trendów w światowym wzornictwie branżowym. Obecność przedstawicieli Spółki na targach umożliwi pełne przedstawienie oferty Primagran i pozyskanie  kontrahentów operujących na rynkach europejskich.

Spodziewane efekty Projektu to  przede wszystkim,  pozyskanie  nowych odbiorców i zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych ale także nowe inspiracje wzornicze i poszerzenie asortymentu akcesoriów.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

UE_flagi