Wsparcie z Unii Europejskiej

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie procesu projektowego i wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych zlewów podblatowych”

Wartość całkowita projektu: 1 837 620,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 494 000,00 zł

Cele i efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie procesu projektowego i wdrożenie do produkcji linii innowacyjnych zlewów podblatowych. Nowa linia zlewozmywaków podblatowych firmy PRIMAGRAN adresowana jest do klienta indywidualnego i uzupełnia dotychczasową ofertę produktową (złożoną wyłącznie ze zlewozmywaków nablatowych). Produkty będą się charakteryzować pożądanym na rynku zestawem cech, takich jak estetyka po montażu, mniejsza grubość ścianek i waga, atrakcyjny kształt i kolor, antybakteryjność i zgodność z normami żywieniowymi, spójność koloru przy odprysku, brak zaślepek na otworach do baterii, łatwość czyszczenia oraz wysoka wytrzymałość. Ponadto w ramach projektu zostanie zrealizowany komponent dotyczący realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produkt.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UE_flagi