Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI – STYCZEŃ 2021

  1.       DEFINICJE

1.1    Primagran, Organizator – podmiot organizujący promocję, tj.: Primagran Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce: ul. Żuławki 15C, 82-103 Stegna, KRS 0000367567, Regon 221041203, NIP: 9571039974, BDO: 000150841.

1.2    Uczestnik promocji – podmiot dokonujący zakupu produktów Primagran objętych promocją i dostępnych w sklepie internetowym.

1.3    Produkty – wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego.

1.4    Sklep internetowy – strona sklepu, poprzez którą Primagran prowadzi sprzedaż produktów, w tym produktów objętych promocją: primagran.de, primagran.fr, primagran.sk, primagran.cz, primagran.hu, prestashop.at.

 

  1.       WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

2.1   Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.2   W celu wzięcia udziału w promocji należy dokonać w Sklepie internetowym zakupu zestawu produktów składającego się minimum ze zlewu z formułą antybakteryjną.  

2.3   Promocja polega na przyznaniu każdemu uczestnikowi promocji, który w czasie jej trwania złoży w Sklepie internetowym zamówienie (zgodnie z opisem z pkt 2.2. powyżej), prawa do darmowej butelki Brita. Do każdego zestawu składającego się ze zlewu i formuły antybakteryjnej przysługuje jedna butelka Brita gratis.

2.4   Butelka Brita gratis przysługuje wyłącznie do zamówień realizowanych poprzez Sklep internetowy i dotyczy wyłącznie zamówień dostarczanych na terenie kraju dla którego dany Sklep internetowy jest prowadzony.

2.5   Promocja trwa do 04 stycznia 2021 do wyczerpania zapasów.

2.6   Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych, oznaczonych na stronie sklepu internetowego jako objęte promocją.

2.7   Korzyści wynikającej z promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

2.8   Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora. Z promocji można skorzystać wielokrotnie.

2.9   Po zwrocie produktu z zamówienia objętego promocją, uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu otrzymanego gratisa.

2.10Przystąpienie do promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2.11Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w tym skrócenia czasu jej trwania. W takim przypadku Organizator udostępni aktualny tekst jednolity regulaminu poprzez jego publikację w sklepie internetowym. Zmiana regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przed dokonaniem tej zmiany.

 

  1.       INFORMACJE DODATKOWE

3.1    Wszelkie zastrzeżenia odnośnie promocji można kierować do Organizatora mailowo na adres <bok@primagran.pl>.

3.2    Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.3    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjno -reklamowych dotyczących promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.4    Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie regulaminu sklepu internetowego Organizatora oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.